Kovotex

Kovotex je společnost zabývající se zakázkovým lakováním, která má lakovací linku schopnou provést úpravu nejen velmi malých součástí, ale rovněž až 4 m hliníkových profilů.

Dopravník je navržen „slot-up“ s rychlostí 1 m/min a linka pro práškové lakování se čtyřmi fázemi předúpravy
s multimetalickou pasivací tak, že společnost může provádět úpravu oceli, galvanizovaných materiálů a rovněž hliníkových částí. 

Standardní nastavení linky je osazené do omezeného prostoru. Zařízení zahrnuje kabinu pro rychlou změnu barvy. Společnost potřebovala pokrýt zvýšenou poptávku po kapacitě a rovněž poptávku po velmi vysoké kvalitě.

Společnost Kovotex byla založena v roce 1990 jako dodavatel zakázkových povrchových úprav. Výrobu začala
s malými filtračními kabinami s komorovými pecemi, brokovým tryskáním v případě velkých výrobků
a ponorovou předúpravou v případě částí vyráběných z hliníku. Z důvodu zvýšeného objemu poptávek se společnost rozhodla pro novou automatickou linku s multimetalickou předúpravou.

Výrobky a součásti

Rozměry jsou:

600 x 1500 x 4000 mm (D x Š x V)

 

Kontaktní informace