HMF

Ve společnosti HMF, která je dánským výrobcem výrobků "power to lift", je nyní instalována vysoce kvalitní průmyslová lakovací linka pro práškové lakování. Dříve měla společnost manuální lakovací linku pro lakování kapalnou barvou.

V případě této lakovací linky je zásadním prvkem flexibilita 

Lakovací linka v HMF má vysoký stupeň flexibility a umožňuje lakování ve dvou oddělených systémech pro práškové lakování.

Některé z výrobků HMF nemohou snést vysoké teploty práškového lakování, a proto má pro tento druh výrobků HMF stále systém lakování tekutou barvou.

Lakovací linka

Předúprava se sedmi fázemi vede k sušící peci s plynovým ohřevem. Poté následuje chladící zóna a vypalovací pec. Linka má dopravník „Power & Free“

V případě výrobků HMF je správná aplikace zajišťována dvěma systémy práškového lakování a rovněž systémem lakování tekutou barvou s nepřímo ohřívanou vypalovací pecí.

Výrobky a součásti

Max. rozměry výrobku jsou:

3 500 x 1 500 x 1 500 (D x Š x V)

Hmotnost: max. 1500 kg

Rychlost dopravníku: 5 m / vozík

 

Kontaktní informace