Historie

Svoje aktivity započala společnost ideal-line již v roce 1900 jako loděnice. Stručný popis více než 110 leté historie společnosti popisuje následující text. 

Motory pro rybářské lodě

V roce 1908 zahájila svoji činnost dílna na opravu motorů, která jako nepřímé pokračování původní loděnice dodávala malé spolehlivé motory pro rybářské lodě.

 

Speciální stroje pro průmysl

V roce 1957 přišel do společnosti Johs Lassen, jehož prvotní zaměření bylo na vývoj těchto motorů. Jamile trh s loděmi rostl, bylo ale stále obtížnější malou výrobu motorů pro lodě uchovat.
 
Johs Lassen se proto rozhodl otevřít pododdělení vyrábějící speciální stroje pro průmysl, které společnost vyráběla po několik dalších dekád.

 

První průmyslová lakovací linka

V roce 1961 poptával výrobce plynových sporáků lakovací linku pro práškové lakování. Jednalo se o první linku od společnosti ideal-line a počátek moderní společnosti, jak ji známe dnes.
 
Gunnar Lassen převzal řízení společnosti od svého otce v roce 1995. Johs ve společnosti ještě stále působí!

 

Stále přední společnost v oboru lakovacích linek

ideal-line je v roce 2016 stále přední společností
v oblasti lakovacích linek nejen ve Skandinávii, ale
i v dalších částech světa.