ideal-line a Aabo spojují své síly a stávají se jedním z největších dodavatelů zařízení pro povrchové úpravy v Evropě

Po dlouhá léta byla hlavní myšlenkou majitelů společností ideal-line a E. Aabo Andersen touha po posílení jejich organizace, růstu a větším podílu na globálním trhu.  V důsledku toho se nyní obě strany rozhodly sloučit obě společnosti a využít výhod, které z jejich sloučení plynou.

Obě společnosti jsou výrobci zařízení pro povrchové úpravy pro průmyslové společnosti napříč mnoha sektory. Síla ideal-line spočívá v dodávkách velkých systémů pro povrchové úpravy založených na koncepci vysokého stupně vlastní výroby, zatímco Aabo vyniká při vývoji specializovaných zařízení, z nich většina je zakoupena
u subdodavatelů.

„Když jsem uvažoval o příležitostech, které má na silném globalizovaném trhu ideal-line k dispozici, bylo partnerství jednou z možností. A po zjištění, že Claus Aabo zaměstnal nového generálního ředitele, mě napadlo, že spojení našich sil a vytvoření nové, silné společnosti je jednou z nejlepších možností. Po pár rozhovorech jsme rychle zjistili, že v tomto oba vidíme skvělou příležitost pro budoucnost našich společností, které jsou pro nás oba naší životní krví“, říká generální ředitel a dlouholetý majitel společnosti ideal-line Gunnar Lassen. 

Na novou spolupráci se ve Svendborgu těší i Claus Aabo Andersen, který v listopadu zaměstnal na pozici nového generálního ředitele Per. R. Rasmussena. „Gunnar mi volal hned poté a ptal se, jestli bychom mohli vymyslet něco spolu. Věci se poté daly rychle do pohybu. Nadále se chci věnovat prodeji a vývoji, proto ve společnosti zůstávám jako manažer klíčových zákazníků a těším se na spolupráci s Gunnarem.“

Společně se dvěma externími investory, Industri Udvikling a Christianem Cordsenem byla vytvořena nová mateřská společnost, která díky společnému úsilí zajistí růst nové společnosti a zvýší podíl na trhu. Generálním ředitelem nově vytvořené společnosti je Per R. Rasmussen, který má v oblasti fúzí a akvizic rozsáhlé zkušenosti. Cílem nové společnosti je prostřednictvím nové a silnější struktury pokračovat v budování dobrých výsledků, kterých obě společnosti dosahovaly v minulosti a zároveň zajistit lepší přístup k zákazníkům po celém světě.

„Těším se na nový potenciál a spoustu zajímavých příležitostí, které nám přinese nová, silnější organizace
a mnoho talentovaných zaměstnanců“, říká Per R. Rassmusen, nový generální ředitel.

Christian Cordsen, který bude novým spolumajitelem společnosti, má taktéž rozsáhlé zkušenosti a znalosti, svého času pracoval ve společnosti Agramkow. „Vidím Aabo a ideal jako dvě velmi zajímavé firmy, které spolu mohou dosáhnout něčeho ještě většího a velmi jedinečného. Mám velkou úctu k práci, kterou ve svých společnostech předvedli Gunnar Lassen i Claus Aabo Andersen“, říká.

Generální ředitel fondu Industri Udvikling, Dan Højgaard Jensen, byl primárním hnacím motorem. "Bylo to hektických pár měsíců, během kterých jsem ale získal velmi dobrý dojem z chemie mezi Gunnarem  Lassenem a Clausem Aabo Andersenem. Mluvíme o dvou solidních společnostech, v nichž tato chemie a snaha domluvit se významně přispěla k tomu, aby společnost Industri Udvikling společně s Christianem Cordsenem investovali do nové společnosti Ideal Aabo", říká Dan Højgaard Jensen.

Dnešní zpráva byla sdílena mezi zaměstnanci ve Faaborgu i Svendborgu. Ti se mohou těšit na výrobu zařízení pro povrchové úpravy v obou lokalitách a zachování obou značek pod společnou holdingovou společností.

 

Per R. Rasmussen

7. března 2018, Svendborg