Distributor ideal-line pro Slovenskou republiku

IPO ECOLOGY s.r.o.
044 81 Obišovce 17
Prevádzka : Textilná 1 , 040 11 Košice 

 

Miroslav Janík 
Jednatel společnosti

M   +421 917 515 019 
M   miroslav.janik@ipoecology.sk 
W   www.ipoecology.sk