Systémy předúpravy

Povrch výrobku musí být vždy důkladně očištěn od všech nečistot, olejů 
​a kontaminačních látek. Systém předúpravy proto provádí čištění, oplachování
a přípravu povrchu výrobku.

Účelem systému předúpravy je předcházení korozi a zvýšení přilnavosti barvy pomocí úpravy výrobku alkalickým/kyselým odmaštěním, fosforečnanem železitým, fosforečnanem zinečnatým, atd. Jaký počet fází a jaké chemické látky budou pro tento proces použity, závisí vždy na druhu výrobku. 

Systém povrchové úpravy musí být vždy navržen tak, aby dosahoval optimálního výsledku, přičemž je nutno vždy brát v potaz škálu před upravovaného výrobkového portfolia.

Konečná aplikace závisí přímo na požadované kvalitě procesu předúpravy.  Díky dlouholetým zkušenostem v průmyslu povrchových úprav víme, kolik fází a jaké chemické látky by měly být použity pro úpravu Vašeho výrobku.  

Nabízíme tři různé systémy předúpravy: tunelová předúprava, komorová předúprava a předúprava ponorem.

 

Kontaktní informace