Elektroforézní lakování

Elektroforézní lakování je velmi moderní proces využívající kapalnou barvu. Je rozšířen jako základový nátěr pro další proces (radiátory, karosérie aut apod.) nebo pro samostatnou povrchovou úpravu (ploty, tlumiče atd.).

Elektroforéza je dodávána ve dvou variantách:

  • kataforetické lakování
  • anaforetické lakování – v podstatě původní elektroforetická povrchová úprava

Každá z těchto dvou úprav je typická dvěma typy barev:

  • epoxid
  • akrylát

Pro plné využití výhod elektroforézního lakování je zapotřebí dobře navržený systém předúpravy.

V úzké spolupráci s dodavatelem barvy Vám rádi pomůžeme zajistit nejlepší řešení.

Aplikace a použití

Elektroforetická povrchová úprava je dodávána jako anaforetický nebo kataforetický systém. Samotná barva je založena na epoxidu nebo akrylátu, kdy epoxid představuje většinu.

Oba systémy se skládají z: 

  • ponorové vany
  • postřiku / ponořování v ultrafiltraci (UF) 1
  • postřiku / ponořování v (UF)  2
  • postřiku / ponořování v (UF) 3 nebo v demineralizované vodě

Funkce

Oběhové čerpadlo udržuje barvu v pohybu; unáší barvu od spodní části vany
a navrací ji na povrch. Přepad zajišťuje konstantní hladinu a je veden do zásobní nádrže, do které je přidávána barva. 

Velmi moderní řízení toku barvy přes filtry a ultrafiltrační systém udržují barvu
v čistém a čerstvém stavu. Zásadní je rovněž přidání pigmentu a vazné látky.

Řízení proudu může být automatické, čímž je zajištěno, že řízení automaticky upraví proud dle m2 ve vaně, nebo může být jednodušší, pokud je výroba konsistentní. 

Manipulace

Výrobky nebo jejich části mohou být ponořovány automaticky pomocí sestupu dopravníkového zařízení nebo pomocí zdvihacího/spouštěcího zařízení.

Konstrukce

Vana na barvu se skládá ze stabilní svařované konstrukce ve tvaru, který je přizpůsobený výrobkům a vedení dopravníku. Vana na barvu je zpevněna ocelovou konstrukcí. Výpusť je vybavena filtrem na ochranu čerpadla, které je voleno individuálně podle typu použité barvy.

Samotná vana pro elektroforetickou povrchovou úpravu je opatřena nátěrem vysoce kvalitního elektrostatického izolátoru skládajícího se ze 3 vrstev.

Ohřev/chlazení

Pokud barva vyžaduje konstantní teplotu pro aplikaci, může být vana na barvu vybavena řízením teploty. Regulace je prováděna pomocí tepelného výměníku nebo pomocí dvojité stěny vany s oběhem vody.