Chladící zóny

Chlazení výrobků před aplikací je zásadní pro možnost řízení nanášení tloušťky vrstvy barvy.

Příliš vysoká teplota výrobků při lakování by vedla k problémům při kontrole tloušťky vrstvy a rovněž by mohla ovlivnit konečnou kvalitu barvy po vizuální
i funkční stránce.

Vnitřní prostředí chladící zóny navíc představuje výhodu - v zimě je možné získat teplo z výrobků do prostoru, ale v létě je žádoucí, aby teplo z prostoru odcházelo. Naše chladící zóny jsou proto často dodávány ve verzi, která Vám umožňuje rozhodnout o tom, zda navrátíme cirkulovaný vzduch do prostoru nebo jej v létě necháme z budovy vyfukovat.

Aplikace a použití 

Chladící zóny jsou používány pro zařízení, ve kterých dopravník dopravuje výrobky kontinuálně, s P&F nebo v systému „stop-go“.

Nejčastější aplikace jsou:

  • po sušící peci, před aplikací
  • po vypalování, před vykládkou

Funkce

Jedná se o oběhovou chladící zónu. To znamená, že vzduch proudí kolem výrobku ve vysoké rychlosti, což vede k účinnému procesu chlazení; další ventilátory zajistí určitou výměnu vzduchu v chladících zónách. Tok vzduchu je prováděn jako systém zpětného toku.

Vstup/výstup

Zóny mohou být vybaveny dveřmi, ale nejčastěji jsou vybaveny jednoduchým otvorem.

Materiály

Chladící zóna je konstruována z izolovaných sekcí a pokryta kazetami s práškovým lakováním nebo galvanizovanými kazetami.